ALGEMENE VOORWAARDEN

GMM FESTIVAL bv – een Live Nation Festival


1. IDENTITEIT VAN HET BEDRIJF
GMM Festival bv
Zandbergen 104
2480 Dessel
BE0811 589 003


Het merchandisekantoor is:
COLAB48
Lindenstraat 48
2070 Zwijndrecht - België
merchandise@graspop.com

2. GELDIGHEID
Op deze pagina zijn de algemene voorwaarden (hierna te noemen de “Voorwaarden”) opgenomen die van toepassing zijn op de overeenkomst tussen de bezoeker of klant (hierna te noemen “U”) en GMM FESTIVAL bv – LIVE NATION (hierna te noemen “wij” of “wij” GMM") en met betrekking tot alle bestellingen, operaties, leveringen, diensten
en aanbiedingen tussen deze twee partijen in het kader van deze onlineshop.


Door via het online platform een ​​van de producten van GMM te bestellen, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Op het moment dat u een bestelling doorgeeft op de GMM webshop, bevestigt u dat u deze voorwaarden heeft gelezen en ermee akkoord gaat.


Als u vragen of opmerkingen heeft over deze voorwaarden, of andere vragen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail: merchandise@graspop.com
GMM garandeert dat het product voldoet aan de overeenkomst, producteigenschappen en productfoto's in het aanbod. Bepaalde producteigenschappen, zoals kleur, maat en andere, kunnen bij levering afwijken van de productfoto's, zoals weergegeven op de website. Meestal staat dit aangegeven in de productbeschrijving, maar mocht u toch niet tevreden zijn,
Neem contact met ons op om een ​​oplossing te vinden.


Deze Algemene Voorwaarden, evenals alle informatie op de site, zijn het intellectuele eigendom van GMM en vallen onder het auteursrecht. Het is niet toegestaan ​​producten, productfoto's en/of tekst van de website voor commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij daarvoor toestemming is gegeven door GMM. Elke inbreuk kan leiden tot juridische gevolgen
acties.


3. BEZORG- EN VERZENDKOSTEN
Standaard verzending met BPOST: € 8,50, € 16 of € 20, afhankelijk van naar welk land we moeten verzenden. Wij verzenden binnen 5 tot 10 werkdagen, tenzij anders aangegeven op de website.

Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat de producten worden afgeleverd op het afleveradres dat u bij uw bestelling heeft opgegeven en binnen de door ons aangegeven leveringstermijn. De standaard levering duurt 5 tot 10 werkdagen (zaterdag, zondag en feestdagen niet meegerekend), vanaf de dag waarop u uw bestelling heeft geplaatst
en op het moment dat wij uw betaling ontvangen, tenzij anders aangegeven. Indien u kiest voor betaling per bankoverschrijving, versturen wij uw bestelling nadat wij uw betaling hebben ontvangen.


Mocht uw bestelling niet op tijd geleverd kunnen worden, dan informeren wij u zo spoedig mogelijk. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies, aansprakelijkheid, schade, kosten of uitgaven die voortkomen uit een late levering, voor zover toegestaan ​​door de wet.
GMM is niet verantwoordelijk voor het zoekraken van bestellingen door anderen, onvoorziene omstandigheden of overmacht.
Al onze producten worden verzonden met BPOST. Bij aflevering kan het zijn dat u wordt gevraagd een ontvangstbewijs te tekenen. Met het ondertekenen van dit certificaat bevestigt u dat u de bestelling volledig heeft gecontroleerd op beschadigingen. Indien een bestelling niet kan worden afgeleverd vanwege een door u onjuist opgegeven adres of indien u afwezig bent op het moment van bezorging,
BPOST neemt verder contact met u op. BPOST kan uw bestelling ook bij de buren afleveren, tenzij anders aangegeven in uw adres.
Indien een bestelling niet binnen de aangegeven levertijd wordt afgeleverd, wordt er een onderzoek gestart bij BPOST. Dit kan enkele dagen duren en pas na dit onderzoek kan een terugbetaling of vervangende zending worden uitgevoerd.


4. PRIJZEN
Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en inclusief 21% BTW. Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijzen van de producten en worden duidelijk gecommuniceerd.


5. BETALING
U kunt kiezen uit de volgende betaalmogelijkheden: Bancontact of Creditcard. Betalingen zijn beveiligd met SSL-encryptie zodat iedere online betaling veilig verloopt. Indien de betaling niet direct is ontvangen (bijvoorbeeld per bankoverschrijving), hanteert GMM een termijn van 7 dagen voor de betaling na ontvangst van de bestelling. Als we niet
Ontvang de betaling na 2 herinneringen en die 7 dagen wordt uw bestelling automatisch geannuleerd. Uw bestelling wordt verzonden zodra GMM het volledige betalingsbedrag heeft ontvangen. GMM is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor creditcardfraude of identiteitsdiefstal van de betreffende houder.


6. HERROEPINGSRECHT
Bij aankoop van het product heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden, op voorwaarde dat u ons hiervan binnen 14 dagen na levering van het product per brief of per e-mail op de hoogte stelt. Gedurende deze termijn bent u verplicht de producten en de verpakking op een passende en zorgvuldige wijze te bewaren. Het product dient in originele staat en op eigen risico te worden geretourneerd aan GMM (Adres: COLAB48 Lindenstraat 48, 2070 Zwijndrecht). U bent in dit geval zelf verantwoordelijk voor het retourneren van de producten, en dus ook voor de verzendkosten voor het retourneren.

Nadat u contact heeft opgenomen met GMM om gebruik te maken van het herroepingsrecht, dient u de producten binnen 14 dagen te retourneren.

Indien een bestelling met cadeaubonnen of coupons wordt ontvangen, behouden wij ons het recht voor om het bedrag van de bestelling niet terug te betalen, maar om het bedrag van uw bestelling te crediteren. U kunt dan andere producten binnen dezelfde prijsklasse kiezen. Indien bij een retourzending de minimumwaarde van een cadeaubon of waardebon niet meer wordt gehaald, kan het bedrag van deze waardebon niet worden gerestitueerd.


7. GARANTIE EN KLACHTEN
GMM garandeert dat de producten van GMM voldoen aan de overeenkomst, zoals vermeld op de website bij de productbeschrijving of productafbeelding.
Indien dit niet het geval is en de producten tekenen van een gebrek vertonen, verzoeken wij u dit binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling aan ons te melden. Elke vorm van compensatie kan nooit hoger zijn dan het bedrag dat aan u in rekening is gebracht. Normale slijtage of (on)opzettelijke veranderingen aan het product vallen onder de garantie.
U kunt contact opnemen met onze klantenservice zoals aangegeven bovenaan onze Algemene Voorwaarden. Wij doen ons best om uw klacht of verzoek zo snel mogelijk af te handelen. Geef ons zoveel mogelijk informatie over uw klacht, zodat wij deze zo snel mogelijk kunnen afhandelen. Zorg ervoor dat u uw volledige vermeldt
naam, ordernummer en indien mogelijk foto's van het product en een uitgebreide omschrijving van het defect of de klacht.


8. OVERMACHT
GMM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van de overeenkomst als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan ​​iedere vreemde reden of omstandigheid die redelijkerwijs niet voor haar risico behoort te komen: bijvoorbeeld ziekte, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van GMM, stakingen, overheidsmaatregelen, verstoring van de
Internet, elektriciteit of programma's en vertragingen bij onze leveranciers.


9. AANSPRAKELIJKHEID
Deze module heeft voorrang op alle andere voorwaarden en legt onze volledige aansprakelijkheid uit. GMM is aansprakelijk volgens de wettelijke verplichtingen voor gebreken of verliezen veroorzaakt door nalatigheid. Niets in deze Algemene Voorwaarden kan ons aansprakelijk stellen voor fraude, overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door een schending van onze verplichtingen of enige andere schending
aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door de toepasselijke wetgeving of uw wettelijke rechten als klant.


10. GEGEVENS
Wanneer u een bestelling plaatst op de website van GMM, worden uw gegevens door GMM verzameld en verwerkt zoals beschreven in onze Privacyverklaring. Het doorgeven van onjuiste of valse identiteitsgegevens wordt beschouwd als een inbreuk op deze Algemene Voorwaarden.


11. TOEPASSELIJK RECHT
Op al onze overeenkomsten en aanbiedingen is het Belgisch recht van toepassing. Ieder geschil dat verband houdt met of voortvloeit uit de met GMM gesloten aanbiedingen of overeenkomsten valt onder de jurisdictie van de territoriale rechter, tenzij dit in strijd is met de internationale regels inzake consumentenbescherming.