ALGEMENE VOORWAARDEN

GMM FESTIVAL bv – een Live Nation Festival


1. IDENTITEIT VAN HET BEDRIJF
GMM Festival bv
Zandbergen 104
2480 Dessel
BE0811 589 003
merchandise@graspop.com


2. GELDIGHEID
Op deze pagina zijn de algemene voorwaarden (hierna te noemen de “Voorwaarden”) opgenomen die van toepassing zijn op de overeenkomst tussen de bezoeker of klant (hierna te noemen “U”) en GMM FESTIVAL bv – LIVE NATION (hierna te noemen “wij” of “wij” GMM") en met betrekking tot alle bestellingen, operaties, leveringen, diensten en aanbiedingen tussen deze twee partijen in het kader van deze onlineshop.


Door via het online platform een ​​van de producten van GMM te bestellen, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Op het moment dat u een bestelling doorgeeft op de GMM webshop, bevestigt u dat u deze voorwaarden heeft gelezen en ermee akkoord gaat.


Als u vragen of opmerkingen heeft over deze voorwaarden, of andere vragen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail: merchandise@graspop.com of andere contact mogelijkheden.

GMM garandeert dat het product voldoet aan de overeenkomst, producteigenschappen en productfoto's in het aanbod. Bepaalde producteigenschappen, zoals kleur, maat en andere, kunnen bij levering afwijken van de productfoto's, zoals weergegeven op de website. Meestal staat dit aangegeven in de productbeschrijving, maar mocht u toch niet tevreden zijn, neem dan contact met ons op om een ​​oplossing te vinden.


Deze Algemene Voorwaarden, evenals alle informatie op de site, zijn het intellectuele eigendom van GMM en vallen onder het auteursrecht. Het is niet toegestaan ​​producten, productfoto's en/of tekst van de website voor commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij daarvoor toestemming is gegeven door GMM. Elke inbreuk kan leiden tot juridische gevolgen
acties.


3. BEZORG- EN VERZENDKOSTEN
Standaard verzending met BPOST: € 7,50, € 16 of € 20, afhankelijk van naar welk land we moeten verzenden. Wij verzenden binnen 5 tot 10 werkdagen, tenzij anders aangegeven op de website.

Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat de producten worden afgeleverd op het afleveradres dat u bij uw bestelling heeft opgegeven en binnen de door ons aangegeven leveringstermijn. De standaard levering duurt 5 tot 10 werkdagen (zaterdag, zondag en feestdagen niet meegerekend), vanaf de dag waarop u uw bestelling heeft geplaatst en op het moment dat wij uw betaling ontvangen, tenzij anders aangegeven. Indien u kiest voor betaling per bankoverschrijving, versturen wij uw bestelling nadat wij uw betaling hebben ontvangen.


Mocht uw bestelling niet op tijd geleverd kunnen worden, dan informeren wij u zo spoedig mogelijk. 

Al onze producten worden verzonden met BPOST. Bij aflevering kan het zijn dat u wordt gevraagd een ontvangstbewijs te tekenen.
Indien een bestelling niet kan worden afgeleverd vanwege een door u onjuist opgegeven adres of indien u afwezig bent op het moment van bezorging, BPOST neemt verder contact met u op. BPOST kan uw bestelling ook bij de buren afleveren, tenzij anders aangegeven in uw adres.
Indien een bestelling niet binnen de aangegeven levertijd wordt afgeleverd, wordt er een onderzoek gestart bij BPOST. Dit kan enkele dagen duren en pas na dit onderzoek kan een terugbetaling of vervangende zending worden uitgevoerd.


4. PRIJZEN
Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en inclusief 21% BTW. Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijzen van de producten en worden duidelijk gecommuniceerd.


5. BETALING
U kunt kiezen uit de volgende betaalmogelijkheden: Bancontact of Creditcard. Betalingen zijn beveiligd met SSL-encryptie zodat iedere online betaling veilig verloopt. Indien de betaling niet direct is ontvangen (bijvoorbeeld per bankoverschrijving), hanteert GMM een termijn van 7 dagen voor de betaling na ontvangst van de bestelling. Als we niet
Ontvang de betaling na 2 herinneringen en die 7 dagen wordt uw bestelling automatisch geannuleerd. Uw bestelling wordt verzonden zodra GMM het volledige betalingsbedrag heeft ontvangen. GMM is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor creditcardfraude of identiteitsdiefstal van de betreffende houder.


6. HERROEPINGSRECHT
U heeft het recht om uw aankoop binnen 14 dagen te herroepen, zonder opgaaf van reden. Neem alstublieft contact met ons op en wij helpen u zo snel mogelijk. Wij kunnen uw terugbetaling crediteren of een omruil-order aanmaken om de juiste maat of een ander model te verzenden.

Als u geen bevredigende oplossing voor uw geschil hebt gevonden door contact met ons op te nemen, verbinden wij ons ertoe te proberen tot een oplossing te komen via een gekwalificeerde entiteit voor de beslechting van consumentengeschillen. In ons geval is de bevoegde entiteit GMM Festival BV – Zandbergen 104, 2480 Dessel - België - BE 0811.589.003 - merchandise@graspop.be.

Wij wijzen u ook op het bestaan van het platform “Online Dispute Resolution” van de Europese Unie. Als u uw aanvraag online wenst in te dienen, kunt u een aanvraag tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting indienen via http://ec.europa.eu/odr. Dit platform faciliteert de online beslechting van het geschil en brengt u in contact met de bevoegde gekwalificeerde entiteit. Deze route is bijzonder nuttig wanneer u niet in hetzelfde land woont als het betrokken bedrijf (inclusief taalondersteuning). Nationale contactpunten kunnen u hierbij helpen. Voor de werking van het platform is het e-mailadres van ons bedrijf: merchandise@graspop.be.

De eerste periode van 14 dagen begint de dag na levering. Binnen deze initiële periode van 14 dagen moet u ons informeren dat u zich wilt terugtrekken uit het contract/aankoop. Het is het beste om dit via e-mail te doen, als antwoord op uw bestelbevestiging. U kunt ons ook telefonisch op de hoogte stellen als u dat liever heeft.

Zodra u ons heeft geïnformeerd dat u zich wilt terugtrekken uit de aankoop/een artikel wilt retourneren, begint een nieuwe periode van 14 dagen waarin u het artikel daadwerkelijk naar ons moet terugsturen. Het is voldoende om het artikel binnen deze periode te verzenden; het is niet vereist dat wij het artikel binnen deze periode ontvangen. U moet echter wel kunnen bewijzen dat u het artikel heeft verzonden.

De retourverzendkosten worden door ons vergoed. GMM Festival BV / Graspop zal over het algemeen een retourlabel voor dit doel verstrekken. In andere omstandigheden zal de methode van retourzending in onderling overleg worden besproken en overeengekomen. Desalniettemin zal GMM Festival BV de kosten dragen.

Daarnaast worden de verzendkosten van de oorspronkelijke bestelling door ons vergoed. Dit geldt alleen als er geen nieuwe (of vervangende) bestelling wordt verzonden.

Wij, GMM Festival BV, zullen uw terugbetaling altijd binnen 14 dagen verwerken vanaf de dag dat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om de aankoop te herroepen/het artikel te retourneren.

7. GARANTIE EN KLACHTEN
GMM Festival BV garandeert dat de Graspop-producten voldoen aan de overeenkomst, zoals vermeld op de website in de productbeschrijving of productafbeelding.
Als dit niet het geval is en de producten tekenen van een defect vertonen, laat het ons dan binnen de wettelijke garantie termijn van 2 maanden na ontvangst van de bestelling weten. Elke vorm van compensatie kan nooit hoger zijn dan het bedrag dat aan u is gefactureerd. Normale slijtage of (on)opzettelijke wijzigingen aan het product vallen niet onder de garantie.
U kunt contact opnemen met onze klantenservice zoals aangegeven bovenaan onze Algemene Voorwaarden. We doen ons best om uw klacht of verzoek zo snel mogelijk te behandelen. Geef ons alstublieft zoveel mogelijk informatie over uw klacht, zodat we deze zo snel mogelijk kunnen afhandelen. Deze informatie omvat minstens het bestelnummer en uw volledige naam, maar kan ook foto's van het product en een gedetailleerde beschrijving van het defect of de klacht bevatten.

De retourverzendkosten worden door ons vergoed. GMM Festival BV / Graspop zal over het algemeen een retourlabel voor dit doel verstrekken. In andere omstandigheden zal de methode van retourzending in onderling overleg worden besproken en overeengekomen. Desalniettemin zal GMM Festival BV de kosten dragen.

Daarnaast worden de verzendkosten van de oorspronkelijke bestelling door ons vergoed. Dit geldt alleen als er geen nieuwe (of vervangende) bestelling wordt verzonden.

Wij, GMM Festival BV, zullen uw terugbetaling altijd binnen 14 dagen verwerken vanaf de dag dat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om de aankoop te herroepen/het artikel te retourneren.


8. OVERMACHT
GMM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van de overeenkomst als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan ​​iedere vreemde reden of omstandigheid die redelijkerwijs niet voor haar risico behoort te komen: bijvoorbeeld ziekte, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van GMM, stakingen, overheidsmaatregelen, verstoring van de
Internet, elektriciteit of programma's en vertragingen bij onze leveranciers.


9. AANSPRAKELIJKHEID
Deze module heeft voorrang op alle andere voorwaarden en legt onze volledige aansprakelijkheid uit. GMM is aansprakelijk volgens de wettelijke verplichtingen voor gebreken of verliezen veroorzaakt door nalatigheid. Niets in deze Algemene Voorwaarden kan ons aansprakelijk stellen voor fraude, overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door een schending van onze verplichtingen of enige andere schending
aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door de toepasselijke wetgeving of uw wettelijke rechten als klant.


10. GEGEVENS
Wanneer u een bestelling plaatst op de website van GMM, worden uw gegevens door GMM verzameld en verwerkt zoals beschreven in onze Privacyverklaring. Het doorgeven van onjuiste of valse identiteitsgegevens wordt beschouwd als een inbreuk op deze Algemene Voorwaarden.


11. TOEPASSELIJK RECHT
Op al onze overeenkomsten en aanbiedingen is het Belgisch recht van toepassing. Ieder geschil dat verband houdt met of voortvloeit uit de met GMM gesloten aanbiedingen of overeenkomsten valt onder de jurisdictie van de territoriale rechter, tenzij dit in strijd is met de internationale regels inzake consumentenbescherming.