PRIVACYVERKLARING

GMM Festival bv hecht veel waarde aan uw privacy en zal u niet te veel lastig vallen. Uw gegevens worden verzameld en verwerkt zoals beschreven in onze Privacyverklaring. Als u vragen heeft over hoe wij uw gegevens gebruiken of over uw rechten met betrekking tot uw gegevens, raadpleeg dan ons Privacybeleid
Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: merchandise@graspop.com


PRIVACYWET
Wij gebruiken of gebruiken uw persoonlijke gegevens uitsluitend in overeenstemming met de Belgische wet: Wet verwerking persoonsgegevens van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Dit geeft u tevens het wettelijke recht op inzage, correctie, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens, op voorwaarde dat deze juist zijn en niet leiden tot identiteitsfraude.


GEBRUIK VAN COOKIES
Wanneer u onze websites gebruikt, verzamelen wij informatie zoals de browser en het apparaat dat u gebruikt, uw IP-adres, uw locatie, de site waar u vandaan kwam, wat u wel en niet deed met onze site, of de site die u bezoekt wanneer u laat ons alleen. Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie over hoe wij deze informatie verzamelen.


AUTEURSRECHTEN
Deze Privacyverklaring, evenals alle andere soorten informatie op de site, zijn het intellectuele eigendom van GMM Festival bv en vallen onder het auteursrecht. Het is niet toegestaan ​​producten, productfoto's en/of tekst op de site te gebruiken voor commerciële doeleinden, tenzij hiervoor toestemming is gegeven door GMM Festival bv. Elke inbreuk kan leiden tot gerechtelijke stappen.